Najnowsze wpisy


PKP 
gru 20 2009 PKP
Komentarze: 0

 


------------PKP ENERGETYKA DLA HISTORII LUBLINA------------

PKP Energetyka S.A. połączyła nowoczesność z historią. Dzięki dobrej
energii osoby zwiedzające Muzeum Wsi Lubelskiej obejrzą zabytki w nowym
świetle.

Więcej informacji:
www.pkp.pl/Media [http://www.pkp.pl//Media]

 

------------PKP S.A. I TRIGRANIT PRZYGOTOWUJą BUDOWę NOWEGO DWORCA POZNAń
GłóWNY------------

Polskie Koleje Państwowe S.A. zbliżają się do końca rokowań z inwestorami
zainteresowanymi budową nowego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Poznań
Główny. PKP S.A. prowadzą ostateczne rokowania z konsorcjum Trigranit.

Więcej informacji:
www.pkp.pl/Media [http://www.pkp.pl//Media]

 


------------INFORMACJA PRASOWA PKP ENERGETYKA - OTWARCIE LABORATORIUM
DIELEKTRYCZNEGO W GDYNI------------

W poniedziałek, 14 grudnia br, o 12:00 w Gdyni-Grabówek (przy ulicy
Filomatów 22 w budynku Sekcji Naprawczo-Pomiarowej PKP Energetyka S.A. –
Zakład Północny) otworzono stanowisko do badania dielektrycznego sprzętu
gumowego.

Więcej informacji:
www.pkp.pl/Media [http://www.pkp.pl//Media]

 


------------INFORMACJA PRASOWA PKP ENERGETYKA - „GóRSKI” POCIąG SIECIOWY
TUż TUż…------------

We wtorek, 15 grudnia br, w Stargardzie Szczecińskim trwały odbiory
techniczne zmodernizowanego pociągu sieciowego PS-00, pierwszego pojazdu
„górskiego” w PKP Energetyka S.A. Będzie silniejszy i jeszcze bardziej
przystosowany do pracy w trudnych warunkach.

Więcej informacji:
www.pkp.pl/Media [http://www.pkp.pl//Media]

 


------------INFORMACJA PKP S.A. OGN WE WROCłAWIU - CIUCHCIE I DWORCE NA
GłóWNYM – ZAPRASZAMY NA WYSTAWę!------------

Informujemy, że od 15 grudnia w poczekalni na dworcu Wrocław Główny można
oglądnąć wystawę poświęconą historii dwóch wrocławskich dworców:
Głównego i Świebodzkiego.
Więcej informacji:
www.pkp.pl/Media [http://www.pkp.pl//Media]   

 


------------KRYSZTAłOWA CEGłA ZA MODERNIZACJę DWORCA W NAłęCZOWIE DLA PKP
S.A. ODDZIAłU GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOśCIAMI W LUBLINIE------------

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie otrzymał
wyróżnienie w IX edycji międzynarodowego konkursie "O Kryształową Cegłę
na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii
Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu” za modernizację dworca w
Nałęczowie. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe
Lublin.

Więcej informacji:
www.pkp.pl/Media [http://www.pkp.pl//Media]

 

cris272 : : pkp